Dịch vụ

Sự an tâm của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Do đó chúng tôi hổ trợ các dịch vụ miễn phí sau đây:

Tập huấn thi công

Chuyên viên kỹ thuật có kinh nghiệm sẽ đến công trường huấn luyện cho đội ngũ thi công của công trình/nhà thầu

Hỗ trợ kỹ thuật thi công

Hỗ trợ tư vấn các giải pháp phù hợp cho công trình của khách hàng bởi những kỹ sư kinh nghiệm.

Khảo sát công trình

Chuyên viên kỹ thuật sẽ đến công trường khi có yêu cầu và thăm công trình định kỳ để hỗ trợ giải quyết các …

Tính toán dự toán chi phí

Giúp khách hàng phân tích và dự toán vật tư cần thiết cho công trình. Tránh phát sinh, lãng phí